วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดYoung smart farmer แห่ง อ.โพธิ์ชัย ปลูกหญ้าพืชอาหารวัวขายได้รวยเป็นล้านต่อปี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-suthep/0817082129-

ร้อยเอ็ดYoung smart farmer แห่ง อ.โพธิ์ชัย ปลูกหญ้าพืชอาหารวัวขายได้รวยเป็นล้านต่อปี

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-suthep/0817082129-

วันนี้(12 มิ.ย. 62) คุณวิศิษฐ์ แสนบัวโพธิ์ อายุ 36 ปี หรือ “โมค”ลูกชายพ่อพัด แม่พันปี แสนบัวโพธิ์ เปิดสวนพื้นที่ 14 ไร่ ให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม พื้นที่ตั้งปากทางเข้าอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ติดถนนสายหลัก(2116) ประมาณ 100 เมตร ซ้ายมือมองเห็นหอถังน้ำเพื่อการเกษตร นั่นแหละใช่เลย จบการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านบัวทอง ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.088 7721448 แต่งงานแล้ว กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดาชาปัญญา


คุณวิศิษฐ์ แสนบัวโพธิ์ หรือ “โมค” เดินนำหน้าพร้อมเล่าให้ฟัง“โมค” บอกว่าพืชทำเงินคือ “หญ้า” พันธุ์ปากช่อง 1=ขายต้นละ 1 บาท เนเปียร์แคระ ต้นละ 1 บาท หญ้าหวานอิสราเอล ต้นละ 2 บาท ผลผลิตปีละ 1 ล้านต้น ภายใน 1 ปี ตัดขายถึง 4-5 รุ่น/ปี ตัดชิดดิน เกิดขึ้นมาใหม่ภายใน 45-60 วัน เรียกว่า เงินงอกจากดินได้ทั้งปี วางแผนปลูกให้ดี ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าวหญ้าธรรมชาติเริ่มหมด เป็นช่วงทำเงิน อีกช่วงคือ ปลูกพืชหลังนาชาวนาไถกลบตอซังข้าว “หญ้าไม่มี” เป็นโอกาสทำเงินของ “โมค” แต่มีข้อจำกัดคือ ฤดูหนาวหญ้าจะออกดอก แต่เราต้องทำให้ได้ครับเงินรอเราอยู่ข้างหน้า กับลูกค้าเราคือ ชาวปศุสัตว์ทั้งหลาย

 

โมคยังฝากขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรตำบล โดยเฉพาะท่าน ประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความสำคัญเรื่อง YSF. ที่จัดโครงการดีๆ Young smart farmer(YSF.) มาให้และวันนี้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่สำคัญในภาคการเกษตร เพื่อให้ทันกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องสามารถเป็นผู้นำทางการเกษตร มีความภาคภูมิใจในอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้ …ที่นี้ Young smart farmer แห่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ขายหญ้าต้นละ ๑-๒ บาทปีหนึ่ง 4-5 รุ่น ปีหนึ่งจะเป็นเงินเท่าไหร่?

 

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-ข่าว
สุเทพ ลอยแก้ว-เลขา/ภาพ-รายงาน

%d bloggers like this: