จากสภาพอากาศ อันเกิดจากผลกระทบของอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดเมฆฝนตกครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมืองแม่สะเรียง โดยเฉพาะส่วนของตำบลเสาหิน ซึ่งภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ จนถึงเช้าวันเสาร์

จากสภาพอากาศ อันเกิดจากผลกระทบของอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดเมฆฝนตกครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมืองแม่สะเรียง โดยเฉพาะส่วนของตำบลเสาหิน ซึ่งภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ จนถึงเช้าวันเสาร์

เรียน ศอญ.จอส. ทราบ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้รับแจ้งจาก นายสายัณต์ บำรุงพนัส ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพซอ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแจ้งว่า

จากสภาพอากาศ อันเกิดจากผลกระทบของอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดเมฆฝนตกครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมืองแม่สะเรียง โดยเฉพาะส่วนของตำบลเสาหิน ซึ่งภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ จนถึงเช้าวันเสาร์

ทำให้นำ้ป่าไหลหลากลงลำนำ้แม่แงะ ตำบลเสาหิน เป็นเหตุให้นำ้ไหลหลากพัดทำลายพืชผลทางกาคเกษตรท่ีอยู่ริมนำ้แม่แงะ ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง และทรัพย์สินของประชาชนท่ีอยู่ในท่ีลุ่มตำ่ใกล้ลำนำ้แม่แงะ ได้รับความเสียหาย

ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพซอกำลังดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

และ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับทราบเรื่องแล้ว ครับ

%d bloggers like this: