Reporter&Thai Army ข่าว เพชรบูรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

“พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน”

“พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน”

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้นำไปปลูกเพื่อประกอบอาหารกลางวัน และขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียน ได้นำไปปลูกรับประทานเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน.

ทรงวุฒิ ทับทอง