วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอำนาจ เจริญศรีนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

พัทยา จ.ชลบุรี / โยธิน พรมแตง -คัมภีร์ อาบสุวรรณ์-วิรัตน์ ขำแตร-ทนงค์ ปรีเปรม *086-1499878

นายอำนาจ เจริญศรีนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

วันที่ 11กันยายน2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ (หลังเดิม) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรีนายอำเภอบางละมุง มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลเมืองหนองปรือ
เนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นพื้นที่ที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มีประชากรที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาหรือท้องถิ่น ใกล้เคียงได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอพาร์ทเม้นท์ บ้านจัดสรรห้องพักเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตามมา และก่อให้เกิดปัญหาด้านการลักขโมยจี้ปล้นเหตุอาชญากรมอุบัติหตุการจราจรเกิดขึ้น จากจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาล หนองปรือที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ จึงทำให้ต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยทำการศึกษาและสำรวจติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและป็นความต้องการของชุมชนในการป้องปรามเหตุการณ์ อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2562 นี้ เทศบาลเมืองหนองปรือได้ดำเนินการติดตั้ง กล้องโทรทัศน้วงจปิดจำนวน 75 ตัว จำนวน32จุดและในปี 2563ได้ วางแผนอย่างต่อเนื่อง โดยมีงบประมาณอีกจำนวน10ล้านบาท ติดตั้งเพิ่มเติมอีก จำนวน 60 ตัว 29 จุดครอบคลุมในเขตเทศบาลในบางส่วนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชและนักท่องเที่ยวโดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวัง การกระทำผิด เป็นการเฝ้าระวังและเป็นการป้องปรามเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง การใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยการตรวจสอบเฝ้าดูสภาพการจราจรในพื้นที่เขต เทศบาลเมืองหนองปรือและช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นจัดระเบียบ
จากนั้นนายอำนาจ เจริญศรี ได้มอบนโยบายและกล่าวเปิดศูนย์ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ((ตง)เทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมตัดริบบิ้น เปิดแพรคลุมป้ายและเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ((C) เทศบาลเมืองหนองปรือ
สำหรับมีพิธีเปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV เทศบาลเมืองหนองปรือครั้งนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ นายวินัย อินทรพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายยะยา เซ็นสุรีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองปรือ เจ้าหน้าที่ อปพร. และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

%d bloggers like this: