นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและเปิดโรงทานอาหารเจให้รับประทานฟรีในช่วงเทศกาลกินเจและแจกข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและเปิดโรงทานอาหารเจให้รับประทานฟรีในช่วงเทศกาลกินเจและแจกข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและเปิดโรงทานอาหารเจให้รับประทานฟรีในช่วงเทศกาลกินเจและแจกข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้

ที่ ลานด้านข้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ร่วมภาคเอกชนร่วมทำบุญ เปิดโรงทานอาหารเจ และแจกข้าวสารให้ผู้ยากไร้ ในช่วงเทศกาลถือศีล กินเจ เนื่องด้วยในเทศกาลถือศีล กินเจปีนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธา ขอร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชาเปิดโรงทานอาหารเจ เพื่อให้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้ประชาชนที่ถือศีลกินเจ ได้มาร่วมรับประทานอาหารเจฟรี ตลอดงาน โดยจะเปิดโรงทาน ตั่งแต่ในวันที่ 28 กันยายน– 7 ตุลาคม นี้ เวลา 07.00 – 16.00 นาฬิกา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี โดยในวันนี้ได้มีพิธีทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป และมีการแจกข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้ กว่า 500 ถุงอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างบุญกุศล ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สืบสานประเพณี ตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยในชุมชนต่าง ๆของศรีราชา ต่อไป

%d bloggers like this: