วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เมืองร้อยเอ็ด…. ” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก และสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่าง ต่อเนื่อง

เมืองร้อยเอ็ด….
” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
และสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่าง
ต่อเนื่อง ”

วันที่(30 ก.ย 62 )นายธนบดี
ขวาโยธา. ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับพนักงานไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร

*เพื่อค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร
*”พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือน
ให้เข้าระบบ Good Farming Management (GFM)และให้ความ
รู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวัง
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือหาก
พบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่
แจก) ในสุกรให้เกษตรกรรีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที
เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 18 อำเภอ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน156 ราย จำนวน 3,511 ตัว ไก่ไข่ 5 ราย จำนวน 148 ตัว เป็ด 15 ราย จำนวน 203 ตัว ห่าน 1 ราย จำนวน 8 ตัวและสุกร 18 ราย จำนวน 184 ตัว จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติ**

**ขอขอบคุณข้อมูลข่าวเครดิตภาพ::นางสาววริศรา ปิ่นสูงเนิน :;ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เลขที่ตำแหน่ง 3617 ผู้รายงาน:*
}}}{{{}}}{{{}}}{{{}}
ศรีไพร ทูลธรรม::สำนักข่าว
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงานเหตุการณ์ข่าว

%d bloggers like this: