วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรีรวมพลังชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก รับจดทะเบียนเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

จันทบุรีรวมพลังชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก รับจดทะเบียนเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

วันนี้ ( 11 ต.ค. 62 ) ที่ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานในสังกัด กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังชาวสวนภาคตะวันออก รับจดทะเบียนเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และ นายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรชาวสวนผลไม้ เข้าร่วมงานจำนวนมาก โอกาสนี้เกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ออกให้บริการจดทะเบียน GAP และ GMP พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการ การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ การบริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. การวินิจฉัยโรคพืช ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา จีนมีการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบการนำเข้าผลไม้ ทำให้มีการคุมเข้มการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยมากขึ้น โดยต้องแจ้งข้อมูลสวนผลไม้และโรงบรรจุคัดแยก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับหากผลไม้ส่งออกมีปัญหา รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการรับจดทะเบียนเกษตรกรและโรงคัดแยกที่ประสงค์จะส่งออกผลไม้ไปจีน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรชาวสวนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้จดทะเบียนรับรองแหล่งผลิต GAP จึงมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความรู้ และบริการแก่เกษตรกรอันจะสามารถช่วยให้ผลไม้ของเกษตรกรไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: