มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากผ้า แจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙

มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากผ้า แจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙

มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากผ้า แจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙

เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.๓๗ (๒) /รอง ผบ.ศบภ. มทบ.๓๗(๒)/รอง ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เข้าพื้นที่ดำเนินการโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ โดยทำการแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวัน,น้ำดื่ม และหน้ากากผ้า ให้กับประชาชนชุมชนเด่นห้า ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนเด่นห้า ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร. โดยดำเนินการและบูรณาการร่วมมือกับ ส่วนราชการ, ภาคเอกชน ใน พื้นที่ จว.ช.ร. ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย ในการสนับสนุนหน้ากากอนามัย, นายภานุวัธน์ วงษ์ศรีพิสันต์ เจ้าของร้านโสด SING พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธา ดำเนินการสนับสนุนจัดทำอาหารกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง เข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกทั้ง หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่มารับข้าวกล่อง ได้รับทราบถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาด และการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย ชป.กร.มทบ.๓๗ และ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.

ผลการปฏิบัติ : มีประชาชนเข้ารับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรับฟังเพื่อนำแนวทางที่ได้แนะนำไปปฏิบัติและขยายผลไปในพื้นที่ชุมชน ครอบครัว และคนที่รู้จักต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือย่างดียิ่ง………

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

%d bloggers like this: