ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร คอร์รัปชัน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด อ.สันป่าตอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันป่าตอง จัดโครงการอบรมเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอ สันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน อำเภอสันป่าตอง ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองสามารถป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงและการเผชิญเหตุรุนแรงจากผู้ป่วยจากการใช้ยาเสพติด รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ตำบลยุหว่า ตำบลทุ่งต้อม ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลบ้านแม ตำบลสันกลาง และตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง