Reporter&Thai Army Uncategorized

รำลึกถึงผู้กล้า ” กอ.รมน.เชียงราย ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สนามสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร….เชียงแสน

” รำลึกถึงผู้กล้า ” กอ.รมน.เชียงราย ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สนามสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร….เชียงแสน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายนย 2562 พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงาน นโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 , พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , มณฑลทหารบกที่ 37 ,ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ , เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท.) ที่บริเวณลานอนุสรณ์สถาน บ้านห้วยกว๊านเหนือ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง ของ นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตำรวจโท ศรีเดช ภูมิประหมัน อดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และพลโท จำเนียร มีสง่า อดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ 3 ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจหน้าด้วยความกล้าหาญและเสียสละ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวคำสดุดี สามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้สละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2513 ทำให้คนไทยทั้งชาติมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นและผาสุก จวบจนปัจจุบัน ชาวจังหวัดเชียวรายจึวขอน้อมสดุดีสรรเสริญเกียรติคุณ วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ และจะสืบทอดปณิธานอันแน่วแน่ของวีรบุรุษสามผู้กล้าตลอดไป อีกทั้ง จะปกป้องแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งไว้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อ ดังเช่นที่ท่านได้กระทำไว้ในอดีตที่ผ่านมา

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2513 ระหว่างการทำสงครามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งว่ามี ผกค. จำนวน 30 คน ต้องการเข้ามอบตัวต่อทางการ ในเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2513 มีจุดนัดพบที่บ้านห้วยกว๊าน โดยมีข้อแม้ว่า พ่อเมืองเชียงราย ต้องเป็นคนมารับมอบตัวด้วยตัวเอง ดังนั้น นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.ศรีเดช ภูมิประหมัน อดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และพ.อ.จำเนียร มีสง่า อดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะจึงได้ร่วมกันเดินทางไปยังจุดนัดพบ โดยไม่มีใครพกพาอาวุธติดตัว กลุ่ม ผกค. ได้กราดยิง 3 ผู้กล้า เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติ ที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญระดับจังหวัดไป

ต่อมา นายนรินทร์ พานิชกิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจัดทำโครงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พ.ต.ท.ขึ้น ณ บริเวณบ้านห้วยกว๊านเหนือ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงความกล้าหาญ และเสียสละ ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดเหตุ โดยจังหวัดเชียงราย กำหนดให้มีการจัดพิธีการวางพวงมาลา ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี