วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ไม่เลิกตังเกเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำไทยล่าสุดกองทัพเรือรวบอีก 2 ลำ ลูกเรือ 10 คน กลางอ่าวไทยตอนบน

ไม่เลิกตังเกเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำไทยล่าสุดกองทัพเรือรวบอีก 2 ลำ ลูกเรือ 10 คน กลางอ่าวไทยตอนบน
กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ยังคง บูรณาการอย่างต่อเนื่อง ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค1)

จากการติดตามและขยายผล ในการป้องกันและปราบปราม เกี่ยวกับสถาน การณ์การลักลอบเข้ามาทำการประมงของเรือประมงต่างชาติในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ควบคู่ไปกับการปฎิบัติการด้านการข่าวเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ เครือข่ายวิทยุมดดำนาวี และเรือประมงไทยในทะเล นำไปสู่การวางแผนจัดเรือลาดตระเวนตรวจสอบและดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 หมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ส่ง เรือ ต.271 ออกลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมายตามข้อมูลด้านการข่าว และการประสานงานของ ศรชล.ภาค1 ได้ตรวจพบ เรือประมงเวียดนาม 2 ลำ พร้อมลูกเรือ 10 คน จึงได้เข้าควบคุมสถาณการณ์ในเบื้องต้น ก่อนที่ เรือ ต.261 จะสนธิกำลังเข้าสมทบควบ คุมเรือประมง พร้อมลูกเรือ มายังท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ (กลางอ่าว) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผล ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการ ศรชล. ภาค 1 อำนวยการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญ ชาการทัพเรือภาคที่1 / ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค1 ยังคงเน้นย้ำให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้ามาทำการประมงของเรือประมงต่างชาติในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และให้มุ่งมั่นในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งภารกิจดังกล่าวนอก จากจะเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกองทัพเรือแล้ว ยังเป็นหน้าที่ของพี่น้องประ ชาชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะพี่น้องเครือข่ายเรือประมงไทยในทะเล ในการช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการกระทำความผิดในทะเล สามารถเเจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทหารเรือ (พี่ใหญ่) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงให้ทราบทางเครือข่าย “วิทยุสื่อสารมดดำนาวี” ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้มีการตรวจสอบเเละดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า “รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี”
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ทัพเรือภาค 1/ศรชล.ภาค 1 ได้ดำเนินการจับกุมเรือประมงเวียตนามที่รุกล้ำน่านน้ำไทย เเละทำการประมงโดยผิดกฎหมายมาแล้ว 5 ครั้ง ได้เรือของกลาง 11 ลำ และลูกเรือหลายคน

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1/กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

%d bloggers like this: