คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูล

ข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ดินทรงสงวนที่มีกองทัพเรือเป็นผู้ดูแล และเมื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงครบถ้วนและชัดเจนแล้วจะได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: