วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่กวงร่วมพิธีสืบชะตาน้ำแม่กวงแบบ “New Normal” บริเวณพับพลา สันเขื่อนแม่กวง

ผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่กวงร่วมพิธีสืบชะตาน้ำแม่กวงแบบ “New Normal” บริเวณพับพลา สันเขื่อนแม่กวง

ผอ.เขื่อนแม่กวงเผยในรอบหลายปีเขื่อนแม่กวงมีปริมาณน้ำมากกว่าเขื่อนแม่งัด หลังมีการกักเก็บน้ำงดการระบายน้ำ มีน้ำล่าสุด 63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24% ส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำจำนวน 47 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18 % ให้ชาวนาเริ่มปลูกดำนา 15 ก.ค.63 เน้นการใช้น้ำฝนเป็นหลักน้ำขื่อนไว้เป็นน้ำสำรอง

เช้าวันนี้ กลุ่มผู้ใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและเจ้าหน้าที่ เข้ารวมพิธีสืบชะตาน้ำแม่กวง จากปรกติต้องขึ้นไปยังจุดต้นน้ำ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ประกอบพิธี แบบ New Normal เพื่อสืบสานประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา พร้อมพิธีสงฆ์ นำพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ บริเวณพับพลา สันเขื่อนแม่กวง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล การประชุมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูนาปี 2563 และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ฝั่งตะวันออกเมืองเชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา กล่าวว่าปริมาณน้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำมากกว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล นับเป็นรอบในหลายปีที่มีน้ำมากกว่าเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการปล่อยน้ำมีการกักเก็บน้ำไว้อย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำจำนวน 63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24% ส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีปริมาณน้ำจำนวน 47 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 18 % ในปีนี้มีน้ำต้ทุนเพื่อให้เกษตรกรและชาวนาใช้น้ำ 50 ล้าน ลบ.ม. แต่ขอให้ชาวนาเริ่มทำนาปีช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำมีการส่งน้ำเป็นรอบเวร อย่างไรก็ตามการใช้น้ำเขื่อนจะเป็นน้ำสำรองขอให้ชาวนาเน้นการใช้น้ำฝนเป็นหลักก่อน เพื่อรักษาน้ำต้นทุนไว้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ในปีนี้มีพื้นที่เพาะปลูกนากว่า 1.2 แสนไร่ ไม้ผล 4 หมื่นไร่รวมบ่อปลา

https://drive.google.com/file/d/1Gk1abJcWGY7zRMNcuNbkcxlUE24neitF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-2lDQudwYgg3ZcRxvHFUNyF-5AkjiwK/view?usp=sharing

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: