ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และรับฟังแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้แบ่งการลงพื้นที่เป็น 2 คณะดังนี้
คณะที่ 1 นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามดูมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมเด็กนักเรียนตามห้องเรียน พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรค COVID-19

คณะที่ 2 นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามดูมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID- 19 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โอกาสนี้ได้ติดตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ช่วงการเข้าแถวของนักเรียนและในห้องเรียน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: