วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ในด้านต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมพลังจิตอาสา กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กิจกรรมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและตำบล และคณะกรรมการฯร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นกับผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งสภาคนพิการในพื้นที่
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มอบน้ำดื่มจำนวน 250 ขวดให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: