ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับเยาวชนและประชาชน รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาเยาวชนและประชาชนของประเทศไทย

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ อาทิ สนามกีฬาของวิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ศูนย์กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ไปประกอบการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: