พะเยา แปลก! ชาวบ้านดอกคําใต้ กินข้าวสลากภัตขอฝนทำนา

พะเยา แปลก! ชาวบ้านดอกคําใต้ กินข้าวสลากภัตขอฝนทำนา

พะเยา แปลก! ชาวบ้านดอกคําใต้ กินข้าวสลากภัตขอฝนทำนา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน บ้านสันป่าหนาด ตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกัน จัดงานกินข้าวสลากภัตร ขอน้ำฝน จากเทวดา ได้น้ำทำนา และภัยแล้ง ที่สำนักสงฆ์วัดป่าแดง บ้านสันป่าหนาด ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

สำหรับงานพิธีกินข้าวสลากภัตร ของชาวบ้านบ้านสันป่าหนาด ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการ ขอ น้ำฝน จากเทวดาบนท้องฟ้า เพื่อประทานให้ฝนตกลงมา จะได้น้ำทำนา และช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ทั้งยังเป็นการให้ฝนตก ตามฤดูกาล อีกด้วย

พิธีกินข้าวสลากภัตได้มีการจัดตั้งขบวนแห่ จาก ถนนในหมู่บ้าน มาที่ สำนักสงฆ์วัดป่าแดงที่อยู่ท้ายหมู่บ้านด้วยระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อนำเอา ก๋วยสลากภัต และอาหารคาวหวาน นำมาถวาย พระภิกษุสงฆ์ และ เซ่นไหว้บูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสถานที่สำนักสงฆ์วัดป่าแดง เพื่อเป็นการขอให้ฝนตกลงมา ตามฆดูกาล จะได้น้ำทำไร่ ทำนา ในช่วงฤดู การเพาะปลูก

สำหรับพิธี การขอฝน ของชาวบ้านสันป่าหนาดจะแปลกกว่าที่อื่น เพราะว่าจะใช้ก๋วยสลากภัตร ที่สานด้วยไม้ไผ่ ข้างในใส่ อาหารแห้งและ สิ่งของอื่น นำมาเข้าพิธีแห่ ขอฝน ถวายพระ ภายในบริเวณ สำนักสงฆ์วัดป่าแดง ซิ่ง เป็น โบราณสถานวัดเก่าที่มีอายุกว่า 300 ปี และเป็นสถานที่เคารพนับถือของชาวบ้าน จึงได้พากันเข้ามาทำพิธีขอฝนในสถานที่แห่งนี้ ดังกล่าว

นาย ถวิล วงศ์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 บ้านสันป่าหนาดตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ประวัติความเป็นมาสลากภัตขอฝน ในพื้นที่ สำนักสงฆ์วัดป่าแดง บ้านสันป่าหนาด หมู่ 8 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา แห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านได้ทำกันมาหลายชั่วอายุคน และสำนักสงฆ์แห่งนี้มีอายุกว่า 300 ปี ซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ สำหรับการทำพิธีสลากภัตขอฝนเป็นความเชื่อ ที่ได้ทำการสืบทอดมาตั้งแต่ โบราณโดย ชาวบ้านเชื่อว่า บ้านที่ไหน เกิดความ แห้งแล้ง ถ้า ทำการแห่สลากภัตเพื่อขอฝน จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และทำให้ชาวบ้าน ได้มีน้ำใช้ในการคบ ทำไร่ทำนา และ มีกำลังใจอีกทั้งเป็นที่พึ่งทางใจ ของชาวบ้านอักด้วย

สัมภาษณ์นายถวิล วงค์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านสันป่าหนาด ตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

%d bloggers like this: