กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อยทหารพรานที่ 3101 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, ส่วนราชการ, และประชาชนจิตอาสา พระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในพื้นที่ อ.เชียงของฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,200 ต้น ในพื้นที่ปลูก จำนวน 5 ไร่ (ต้นรวงผึ้ง, ต้นมะค่า, ประดู่, ต้นสักทอง, ต้นหว้า ฯลฯ) ณ วัดเทพนิมิตร ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จว.เชียงราย เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

16:35 จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป

%d bloggers like this: