มุกดาหารเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มุกดาหารเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มุกดาหารเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธี
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า

โครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการ ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 บริเวณถนนชยางกูร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร แห่งที่ 2 บริเวณถนนชยางกูร/ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร

/และแห่งที่ 3 บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง/แห่ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธ์
ในโอกาสเดียวกันนี้ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 อีกด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: