รอง ผบช.ภ.5 ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รอง ผบช.ภ.5 ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รอง ผบช.ภ.5 ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้ทุกหน่วยดำเนินการโครงการ “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล” เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายประชาชน, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันอาชญากรรม

โดยมี พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมต่อประธานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ุ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รอง ผบก.ภ.จว. เชียงใหม่, พ.ต.อ.วชิระ กาญจนวิภาดา รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชียงใหม่ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาพิเษก รัชกาลที่ 9.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: