ณ ห้องประชุมชมรมอีหม่ามคอเต็บ บีหลั่น ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชมรมอีหม่ามคอเต็บ บีหลั่น ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และนายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา ร่วมมอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เพื่อเสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยงบบริจาคของสมาชิกวุฒิสภาในการสนับสนุนโครงการสำหรับให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพรองตลอดจนการสร้างรายได้ในครอบครัว และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมมอบ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: