ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 6 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา”

โดยมี พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ นายวันชัย สอนศิริ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ สมาชิกวุฒิสภา และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิด และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้นำจากจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี รวมจำนวน 60 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: