ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ต้อนรับ คณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ติดตามมอบคำแนะนำเรือนจํา/ทัณฑสถานพิษณุโลก

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ต้อนรับ คณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ติดตามมอบคำแนะนำเรือนจํา/ทัณฑสถานพิษณุโลก

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ต้อนรับ คณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ติดตามมอบคำแนะนำเรือนจํา/ทัณฑสถานพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3

ให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ และคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในโอกาสที่เดินทาง มาตรวจติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสียในเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง และสาธารณสุข ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: