ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

4 กรกฎาคม 2567 ที่ สระชัยมงคล วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธี


โดย สระชัยมงคล ตั้งอยู่ภายในวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นสระน้ำธรรมชาติรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 5 เมตร สระชัยมงคลมีมาคู่กับวัดบึงพระลานชัย จากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีพบพระพุทธรูปใน ผอบดินเผาหลายองค์ ชาวบ้านนับถือว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ บริเวณที่ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำคือใจกลางสระชัยมงคล ปัจจุบันทางวัดได้สร้างหอพระไตรมิ่งเมืองตรงจุดที่มีน้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ชาวบ้านนับถือว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ประกอบพิธีที่เป็นสิริมงคล และเป็นหนึ่งใน 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทั่วประเทศ ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่งมงคล ซึ่งปีนี้เป็นการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


ทั้งนี้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 15.00 น. และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี  รายงาน