ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

รมว.กลาโหม ตรวจติดตามผลการขุดลอกคลองตามภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ำ นพค.34 สนภ.3 นทพ.

5 กรกฎาคม 2567  นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางตรวจตรวจตามผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ในโอกาสนี้ได้พบปะมวลชนที่มารอต้อนรับ พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด การบริการเคลื่อนที่ของหน่วยทหารในสังกัด การมอบน้ำดื่ม 2,500 ขวดและมอบอาหารกลางวันจากชุดโรงครัวเคลื่อนที่ เยี่ยมชมการออกบูธของประชาชน ชึ่งมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับ


สำหรับในปีงบประมาณ 2567 ได้ขุดลอกแหล่งน้ำ และ ลำน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 4 อำเภอ รวม 21 โครงการ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่อำเภอชาติระการ 4 โครงการ และอำเภอวังทอง 9 โครงการ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อำเภอฟากท่า 4 โครงการ และอำเภอพิชัย 4 โครงการ รวม 21 โครงการ สามารถกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค และ การเกษตร ได้เพิ่มขึ้น 371,055 ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,578 ครัวเรือน 6,311 ไร่
โครงการขุดลอกคลองมะขามป้อม ที่ บ้านนาอิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 2,000 เมตร เริ่มบุกเบิกเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยกรมพัฒนาที่ดิน หลังจากนั้น หน่วยทหารพัฒนาฯ ได้เข้ามาสำรวจ พบว่ามีวัชพืชปกคลุม และเกิดการทับถมของดินตะกอน ทำให้ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอในห้วงฤดูแล้ง หลังจากได้ดำเนินการขุดลอก ทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น 31,620 ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ 67 ครัวเรือน 420 ไร่ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

นาคา คะเลิศรัมย์  รายงาน