วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 เปิดค่ายพระศรีพนมมาศต้อนรับ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเรียนรู้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ การปฏิบัติงานฝึก ความเป็นทหารของพี่ๆทหารบกไทย

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 เปิดค่ายพระศรีพนมมาศต้อนรับ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเรียนรู้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ การปฏิบัติงานฝึก ความเป็นทหารของพี่ๆทหารบกไทย

พันโท พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 เปิดค่ายพระศรีพนมมาศ ต้อนรับ คณะครูและเด็กนักเรียนเยาวชน จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้นำนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เดินทางเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาด้านอาวุธ ยุทโธปกรณ์ประจำหน่วยทหาร พร้อมกับเรียนรู้ถึงระเบียบวินัย, เครื่องแบบการแต่งกายของทหารกองทัพบกไทยในแต่ละชั้นยศ, การเรียนรู้การฝึกท่าเบื้องต้นต่างๆ และการใช้อาวุธประจำกายของทหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพ องค์ความรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ ค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


18:23 Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: