ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่ 10 พร้อมทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 38 !! ช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของ หลังจากเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ

ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่ 10 พร้อมทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 38 !! ช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของ หลังจากเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำชุดบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และกำลังพลชุดโครงการทหารพันธุ์ดี เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของของราษฎรขึ้นที่สูงปลอดภัยเนื่องจากได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านสว้าเหนือ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยร่วมกับหน่วยงาน, ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ไม่ให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอุทกภัยได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
18:36 Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: