รพ.พะเยาราม แลกเปลี่ยนดูงาน โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่

รพ.พะเยาราม แลกเปลี่ยนดูงาน โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา นพ.ธีรยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ ให้การต้อนรับคณะเดินทางจาก โรงพยาบาลพะเยาราม นำโดยคุณโอภาส คำวิชัย ผู้บริหารสำนักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยาราม พร้อมหัวหน้าแผนกต่างๆ ในโอกาสที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารการจัดการคลังสินค้าและสต็อก คลังยา ระบบห้องยา ระบบงาน Service ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียน สิทธิประโยชน์ต่างๆ แผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยใน รวมทั้งระบบงานด้านโภชนาของโรงพยาบาลลานนา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ นำกลับไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลพะเยารามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่า โรงพยาบาลลานนา เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคง เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักศึกษา ซึ่งโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ที่พร้อมให้บริการชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง.

ทรงวุฒิ ทับทอง