ข่าว ร้อยเอ็ด เกษตรกร

ร้อยเอ็ดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2562

/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันนี้ (21 ม.ค. 2561) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2562 นำโดยนายวุฒินัย ยุวนานนท์ ประธานคณะทำงานฯและคณะ ณ บริเวณแปลงกิจกรรมไร่นาสวนผสม(นางสำรวย บางสร้อย) บ้านสวนปอ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด มีเกษตรกรที่เข้ารับการคัดเลือก คือ นางสำรวย บางสร้อย โดยเข้ารับการคัดเลือกในสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น และเป็นการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จ สู่สาธารณชนและใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082139–