วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นายวันชัย สอนสิริ สมาชิกวุฒิสภา

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” หัวข้อ “การพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย” ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นต่าง ๆ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: