ข่าว ร้อยเอ็ด

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันอังคารที่(2 กรกฎาคม 2562) เมื่อเวลา 09.00 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562 ในครั้งนี้ได้ ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายจากท่านนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยพร้อมเพียงกันฯ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////
ภาพ/ข่าว ::: ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว/รายงานข่าว จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด.จังหวัดร้อยเอ็ด