ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)

ร้อยเอ็ด-สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่(9 เมษายน 2562) นายบุรีทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายวีระศักดิ์ จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายอภิชาติ โพธิสารประธานอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดชี้แจง-กุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.โนนรัง กล่าวรายงาน
ในวาระ
การประชุมอสม.ประจำเดือนเมษายน 2562 มีอสม.เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวน 113 คนพร้อมต้อนรับพร้อมประธานอสม,อคส,เจ้าหน้าที่เข้ารับฟังนโยบายอย่างตั้งใจเป็นอย่างดี#ตามแผนงานการประชุม *แผนออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)#

ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว