ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด- รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ชวน)3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน !!!

ร้อยเอ็ด- รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ชวน)3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน !!!

เมื่อเวลา เวลา 09.00 น. วันที่(6 มีนาคม 2562)นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี2562 พร้อมมอบนโยบายและเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน จ.ร้อยเอ็ด และมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นให้กับพื้นที่และเครือข่ายอสม.โดยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นางอัมรา ธำรงทรัพย์ รอง นพ.สสจ. รอ. และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ/ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับอำเภอ และนายก อสม. จาก 20 อำเภอ จำนวน 100 คน/การอบรมเรียบร้อยดีมาก

 

ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้

ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อฯประชาสัมพันธ์อสม.สสอ.รอ