ณ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ โดยมี นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย นายสุทิพย์ ไชยประพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ

จากนั้น นายอุดร รโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยการจัดการมูลฝอยแบ่งออกเป็น การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการของเสียอันตราย และการจัดการสิ่งปฏิกูล

โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบูรณาการจัดการขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ติดกับจังหวัดนนทบุรี ทั้งในส่วนที่รวบรวมขยะติดเชื้อ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและนำมาทำลายโดยเตาเผาของศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์ฯ ต้องพิจารณาทำรายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ รัฐสภา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรับแก้ไขเกี่ยวกับกฎหมาย หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการขยะติดเชื้อข้ามเขตจังหวัดได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: