วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพบปะส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและเยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือ โรคโควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี
จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาประชาชนของภาครัฐ กฎหมายที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จากการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบและความต้องการของประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านนทบุรี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา โดยมี นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: