หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท”

ให้แก่ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางพลี จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: