วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ยโสธร “อำเภอกุดชุมจัดกิจกรรมฯน้อมรำลึก”

ยโสธร
“อำเภอกุดชุมจัดกิจกรรมฯน้อมรำลึก”
ที่โดมอเนกประสงค์และหอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายทศพล สินยบุตร เป็นประธานการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงสาย เวลา 09.00 น พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯและช่วงเย็นพิธีจุดเทีบนน้อมรำลึกฯโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คหบดี พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอกุดชุม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประมาณ 450 คน

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธรรายงาน

%d bloggers like this: