วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เดินทางศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรม

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

วุฒิสภา นำโดย นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เดินทางศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การศึกษา วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธ์อ้อย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ

โดยมี นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: