ข่าวประชาสัมพันธ์

นครนายก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่มให้กับเด็กพิการออทิสติก ในจังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 จำนวน 101 ทุน เป็นเงิน 505,000 บาท

ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แทนองค์ประธานมูลนิธิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก จำนวน 101 ทุน เป็นเงิน 505,000 บาท(ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยมีนางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับทุน เข้ารับทุนหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ตัวแทนนักเรียน จำนวน ๔๐ คน) เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงความต้องการเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและครอบครัว

ในพิธีดังกล่าว ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีเกียรติร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ตัวแทนผู้รับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ได้กล่าวความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจําเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง จึงมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุด

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก