วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ (หลักสูตรเข้มข้น 48 ชั่วโมง) ครั้งที่ 4

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

วุฒิสภา จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ (หลักสูตรเข้มข้น 48 ชั่วโมง) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำเอกสารข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ” โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ และประธานหลักสูตร พร้อมด้วยทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: