วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ป้องกัน กำจัด ดูแลให้พี่น้องประชาชน ห่างไกลโรคไข้เลือดออก”

“ป้องกัน กำจัด ดูแลให้พี่น้องประชาชน ห่างไกลโรคไข้เลือดออก”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวังสีสูบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ ออกปฏิบัติการจำกัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนบ้านวังสีสูบ จังหวัดอุตรดิตถ์

พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้ความรู้ รู้จักการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการตระหนักรู้ และเป็นการยับยั้งโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรค ในสภาวะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นควันยากำจัดยุง มอบโลชั่นทากันยุง และทรายอะเบท ให้กับประชาชน และกำจัดแหล่งน้ำขัง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาวะอนามัยให้กับชุมชน เป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้

%d bloggers like this: