Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

บวงสรวงและสวดพุทธคุณล้างหน้ามหาธรณีศรีวสุนทรา(เจ้าแม่ธรณีบีบมวยผม)

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
บวงสรวงและสวดพุทธคุณล้างหน้ามหาธรณีศรีวสุนทรา(เจ้าแม่ธรณีบีบมวยผม)

16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น
พระครูวิมลบุญญาคม เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่ายเจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับพลังศรัทธาของญาติธรรมพร้อมใจกันร่วมบริจาคเงินสร้างเจ้าแม่ธรณีบีบมวยผมมหาธรณีศรีวสุนทรา ขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะเป็นพระที่มีตำนานในพระพุทธศาสนา มีความสูงเท่ากับตึก4 ชั้น ใช้เวลาสร้างมานานกว่า 3 ปี จนแล้วเสร็จ จึงได้ทำพิธี บวงสรวงอาหารมังสวิรัติ ตามความเชื่อของชาวล้านนา และสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูประภัคร์ธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดกู้เต้า เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มาเป็นพระประธานสงฆ์พร้อมกับ พระสงฆ์จำนวน59 รูปทอดผ้าป่ามหาธรณีศรีวสุนทรา แล้วทำพิธีล้างหน้ามหาธรณีศรีวสุนทราตามความเชื่อ โดยมีนายเจษฏา สรณวิช ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ มาเป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ช่วงเช้าได้ทำการบวงสรวงโดยมีนางรำหรือช่างฟ้อนจำนวน 109 คน ได้มาทำการร่ายรำถวายในพิธี โดยเป็นนางรำจากหลายหมู่บ้านและนางรำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอ่าย ชาวบ้านบ้านอ่าย ที่เป็นฝ่ายรำถวายในงานบวงสรวง มหาธรณีศรีวสุนทรา(เจ้าแม่ธรณีบีบมวยผม) เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับหมู่บ้านและญาติธรรมที่มีความเลื่อมใสใน มหาธรณีศรีวสุนทรา(เจ้าแม่ธรณีบีบมวยผม) และได้ร่วมกันยกเสาเอกเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์สามเณร เพื่อใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์และสามเณรที่มาอาศัยวัดในการปฏิบัติธรรมและเรียนพระธรรมวินัย และมีปอยหลวงการเฉลิมฉลองมหาธรณีศรีวสุนทรา(เจ้าแม่ธรณีบีบมวยผม)เป็นเวลา 3 คืน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสในมหาธรณีศรีวสุนทรา(เจ้าแม่ธรณีบีบมวยผม) สามารถเดินทางมาทำการนมัสการได้ที่วัดสันต้นเปา หรือวัดบ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุกวัน