Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

วิ่งต้านฝุ่นควัน PM 2.5 แม่เหียะจัดใหญ่ เพื่อลมหายใจของคนเชียงใหม่

วิ่งต้านฝุ่นควัน PM 2.5 แม่เหียะจัดใหญ่ เพื่อลมหายใจของคนเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 16 ก.พ. 63 ณ บริเวณประตูช้างค้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤษ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “RUN FOR LIFE วิ่งเพื่อลมหายใจ ไล่ฝุ่น PM 2.5” ระยะทาง 2.5 กม. เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชน ตระหนักถึงพิษภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่า งดการเผา ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของจังหวัดโดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบป้ายรณรงค์ งดเผาเพื่ออากาศที่ดี ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน มีนักวิ่ง และคนรักษ์สุขภาพ เข้าร่วมกว่า 1500 คน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชาวเชียงใหม่ เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ซึ่งผู้ร่วมงาน เมื่อวิ่งเข้าจุดสิ้นสุดได้รับถุงผ้าลดโลกร้อน ด้วย

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดกิจกรรม ในการรณรงค์ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า อันจะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรม RUN FOR LIFE วิ่งเพื่อลมหายใจ ไล่ฝุ่น PM 2.5 ขึ้น โดยเป็นกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ บนเส้นทางที่สวยงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้นักวิ่ง และคนรักษ์สุขภาพ ได้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเน้นย้ำ งดเผาในที่โล่งแจ้ง ตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ 80 วัน ห้ามเผา (ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. ถึง 30 เม.ย. 63) เพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 นำไปสู่ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย.

…ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่้าว จ.เชียงใหม่