กสทช.เขต 44 สุราษฎร์ธานี ประชุมสรุปจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่สุราษฎร์ฯประจำปี 2563 ผู้ประกอบการร่วมประชุมพร้อมหน้า.

กสทช.เขต 44 สุราษฎร์ธานี ประชุมสรุปจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่สุราษฎร์ฯประจำปี 2563 ผู้ประกอบการร่วมประชุมพร้อมหน้า.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (11พย. 2563) ที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานกสทช.เขต 44 (สุราษฎร์ธานี) โดยสำนักงานกสทช.ภาค 4 ได้จัดประชุมสรุปจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2563 โดยมีนายสุทิน ทองมาก ผอ.กสทช.เขต 44 (สุราษฎร์ธานี)เป็นประธานในการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบการแต่ละรายมีปัญหาเช่น มีสายสื่อสารจำนวนมากแต่ทีมในการจัดระเบียบสายสื่อสารไม่เพียงพอ,เสาไฟฟ้าบางต้นไม่สามารถติดไม้คอนได้,สภาพการพาดสายรกรุงรังไม่เป็นระเบียบก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนในกรณีพบสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ที่หมายเลข 1200

นายสุทิน ทองมาก ผอ.กสทช.เขต 44(สุราษฎร์ธานี)ได้ฝากถึงสื่อมวลชนกรณีรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของประชาชนสามารถติดต่อโดนตรงถึงสนง.กสทช.เขต 44 และจะได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินแก้ไขได้อย่างเร่งด่วนต่อไป
สำหรับ สนง.กสทช.เขต 44 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้บ้านเมืองมีภูมิทัศน์ที่สวยงามสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวและสุราษฎร์ธานีถือเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ตอนบนและที่สำคัญประชาชนมีความปลอดภัยจากสายที่ห้อยระโยงระยางซึ่งหากมีการแจ้งมาจะมีการเข้าไปแก้ไขอย่างทันท่วงที.

ภาพ : ภูรดา วิชัยดิษฐ์

%d bloggers like this: