วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

สุราษฎร์ธานี // สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ประกาศให้สุราษฎร์ฯขึ้นแท่นเป็นเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ ของประเทศไทย.

สุราษฎร์ธานี // สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ประกาศให้สุราษฎร์ฯขึ้นแท่นเป็นเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ ของประเทศไทย.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล : ปชส.จ.สฎ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ(TCEB)ได้ประกาศให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองไมซ์ ซิตี้ ( MICE City) ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดหัวเมืองหลักของประเทศที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 8 ด้าน ประกอบด้วยความสะดวกในการเดินเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน,การสนับสนุนการจัดงาน,กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม,ที่พัก,สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก,ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียง,สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงในการยกเลิกงานรวมถึงการรักษาความปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนที่พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม,งานแสดงสินค้า งานอีเวนต์ต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคซึ่งมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เช่นมีท่าอากาศยานนานาชาติถึง 2 แห่ง,ถนนทางหลวงสายหลักของภาคใต้,สถานีชุมทางรถไฟ,สถานีรถโดยสารขนส่ง,ท่าเรือและยังมีโรงแรมที่พักอีกหลายระดับจำนวนมาก รวมทั้งยังมีโรงพยาบาลระดับศูนย์ของภาคใต้,แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงสามารถรองรับธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา,งานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้อย่างเต็มศักยภาพ.

%d bloggers like this: