สุราษฎร์ธานี // แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) เร่งติดป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ผู้สัญจรบนถนนหลังระดับน้ำลด.

สุราษฎร์ธานี // แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) เร่งติดป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ผู้สัญจรบนถนนหลังระดับน้ำลด.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล : ปชส.จ.สฎ.

ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้แจ้งสถานการณ์ล่าสุดของทางหลวงหมายเลข 4246 (เส้นทางสายเขาวง – หน้าเขา) พื้นที่ ม. 3 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้รถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว
ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าขณะนี้ หมวดทางหลวงพนมได้ตรวจสอบติดแผ่นป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเป็นพิเศษหลังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวและข้างเคียงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับถนนบริเวณนั้นอยู่ในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมสองข้างทางได้ง่ายทำให้ต้องทำป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้ถนนอย่างชัดเจน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสำรวจวัดระดับน้ำบนผิวจราจร พบว่าบริเวณกึ่งกลางถนน มีระดับน้ำสูงประมาณ 23 ซม.ซึ่งรถสามารถสัญจรได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง โดยล่าสุดทางสำนักงานป้องกันภัยจังหวัด ได้เข้ามาช่วยเหลือดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ระดับลดลงจนรถสามารถสัญจรได้ดังกล่าว.

%d bloggers like this: