สุราษฎร์ธานี // ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 15-17 ธันวาคมนี้.

สุราษฎร์ธานี // ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 15-17 ธันวาคมนี้.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศผ่านสื่อโซเชี่ยลเรื่องขอความร่วมมือจากผู้สำเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 2563 เพื่อรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้คือจังหวัดสุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต,สงขลาและจังหวัดยะลาในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ซึ่งในการร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ขอให้ทุกคนนำบัตรประจำตัวประชาชนและสวมหน้ากากอนามัยพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.แสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าสู่จุดคัดกรอง
2.ถอดแว่นกันแดดและหมวก
3.ห้ามนำอาวุธปืน,เครื่องกระสุน,สิ่งเทียมอาวุธ,อาวุธทุกสภาพทุกชนิด,วัตถุระเบิด,วัตถุไวไฟ ตลอดของมีคมทุกชนิดเข้ามาภายในพื้นที่พิธี
4.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
5.ตรวจสอบข้อมูลบุคคล
6.วาง,ตรวจค้นสัมภาระ 7.ผ่านเครื่องสแกน 8.ติดสติ๊กเกอร์ผ่านจุดคัดกรอง
โดยผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปี 2563 ของจังหวัดต่างๆมีดังนี้
– วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3,598 คน
– วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 4,953 คน และสุดท้ายวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำนวน 4,000 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับปริญญาเขตภาคใต้ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 12,911 คน.

ข้อมูล : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี