วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นนทบุรี “อดีตนายกอบจ.กลุ่มผึ้งหลวง” เบอร์ 3 แชมป์เก่า ตะลุยช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.นนทบุรี ขอคะแนนเสียงชาวบางใหญ่ หวังสานต่อนโยบายเดิม

นนทบุรี “อดีตนายกอบจ.กลุ่มผึ้งหลวง” เบอร์ 3 แชมป์เก่า ตะลุยช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.นนทบุรี ขอคะแนนเสียงชาวบางใหญ่ หวังสานต่อนโยบายเดิม

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 3 สมัย และผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี หมายเลข 3 หัวหน้ากลุ่มผึ้งหลวง ลงพื้นที่ช่วยนายสุพจน์ ธูปแพ ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นนทบุรี เขต 4 อ.บางใหญ่ หมายเลข 3 เพื่อขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้า และพี่น้องประชาชนภายในหมู่บ้านพระปิ่น 3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พร้อมชูนโยบายเร่งการศึกษา พัฒนาศักยภาพคน ร่วมสร้างเมืองนนท์ให้น่าอยู่ , โรงเรียนอินเตอร์ของชาวนนท์ , สร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล , ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน , จัดการขยะอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , ระบบบำบัดน้ำเสียร่วม , พัฒนาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และรถพยาบาลฉุกเฉินอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง

พ.ต.อ.ดร.ธงชัย กล่าวว่า จากการที่ตนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี จนได้รับเลือกเป็นนายก อบจ.นนทบุรี นานกว่า 16 ปี ในการทำหน้าที่ของตนได้มุ่งเน้นส่งเสริมในด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี การก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เพราะตนมองว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของบุตรหลานชาวนนทบุรี ส่วนนโยบายต่างๆตนจะทำให้ดีที่สุด ในฐานะที่ตนเป็นคนนนทบุรีโดยกำเนิด จึงอยากขอโอกาสพี่น้องประชาชนให้โอกาสกลุ่มผึ้งหลวง ได้เข้ามาสานต่อนโยบายต่างๆที่ทำค้างเอาไว้ เพื่อพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

%d bloggers like this: