วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ซากุระผลิบานที่ดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
161263_ซากุระผลิบานที่ดอยอ่างขาง

16 ธันวาคม 2563 เวลา 0800น
ชมความงามธรรมชาติ ต้นดอกซากุระญี่ปุ่น ดอกป๊อบปี้หลากหลายสี ดอกผีเสื้อหลากสี เช่นกัน ที่โครงการหลวงดอยอ่างขาง บ้านคุ้มหมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รู้จักกันในชื่อดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ทั้งกลุ่มของ ผัก ไม้ผล ไม้ดอก และพันธุ์ไม้เมืองหนาวอีกหลากหลายชนิด ซึ่งทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ความหนาวเย็นของสภาพอากาศ ทำให้พันธุ์พืชเมืองหนาวเหล่านี้ ออกผล และผลิดอกสวยงาม และนอกจากพันธุ์ไม้เหล่านี้จะสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

โดยเป็นพืชสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวเขาบนดอยแล้ว สถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังได้ปลูก และวิจัยพันธุ์ไม้ในด้านการอนุรักษ์ดิน น้ำ และฟื้นฟูป่าบนพื้นที่สูงอีกด้วย โดยหนึ่งในนั้นคือ ต้นซากุระญี่ปุ่น ที่ออกดอกบานแค่เพียงปีละแค่ครั้งเท่านั้น ซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มทยอยผลิดอกบานสะพรั่ง ต้อนรับผู้ที่สนใจในความงามของดอกซากุระญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และจะบานเต็มที่ในเดือนมกราคม 2564 ท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการหลวงได้นำต้นซากุระญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น (จากเมืองโอซาก้า) เข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในปี พ.ศ. 2545 ซากุระญี่ปุ่น หรือ เชอร์รี่ไต้หวัน (ชื่อเรียกในไต้หวัน) (Cherry Blossom) เป็นไม้ในตระกูลเดียวกันกับต้นพีช (ท้อ) และนางพญาเสือโคร่งมีลักษณะดอกคล้ายกัน ดอกจะมีทั้งสีชมพูเข้มและชมพูอ่อน

ในปัจจุบันนี้มีต้นซากุระญี่ปุ่นและเชอร์รีไต้หวันปลูกอยู่ภายในสถานีฯ อ่างขางกว่า 1,800 ต้น ซึ่งขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และเมื่อต้นมีอายุ 5-10 ปีขึ้นไปจะเริ่มออกดอก ซึ่งผู้ที่หลงใหล และสนใจในความงามของดอกซากุระญี่ปุ่น สามารถขึ้นมาเรียนรู้และชมได้ตามจุดต่าง ๆ ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้แก่ ด้านบนสวน 80 ด้านหน้าร้านค้าสวัสดิการอ่างขาง, ด้านข้างสวนกุหลาบอังกฤษ และตลอดเส้นทางเดินรถฝั่งขาเข้าและออก ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยมีจุดสังเกตที่สำคัญ คือ ลำค้นจะทาสีขาว เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชของต้นซากุระ นอกจากต้นซากุระญี่ปุ่นแล้ว ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังมี แปลง และ โรงเรือนต่างๆ ที่จัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวให้ศึกษาเรียนรู้ สวนไม้ดอกกลางแจ้ง ต้นป๊อบปี้เริ่มบานแข่งกับซากุระที่แปลงซุ้มเห็ดทางเข้าโครงการ

%d bloggers like this: