รพ.ลานนา ห่วงใยผู้ประกันตน มอบรถเข็น สนง.ปกส เชียงใหม่

รพ.ลานนา ห่วงใยผู้ประกันตน มอบรถเข็น สนง.ปกส เชียงใหม่

รพ.ลานนา ห่วงใยผู้ประกันตน มอบรถเข็น สนง.ปกส เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ … ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา โดย นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา มอบรถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 1 คัน ให้แก่สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประกันตน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน ณ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ พร้อมโอกาสเดียวกันนี้ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนาได้มอบโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ รณรงค์ “ร่วมแรง..ร่วมใจ.. ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ป้องกันโควิด-19”.. ติดในอาคารสำนักงานประกันสังคม เพื่อเตือนใจ ให้คนไทยทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ของเรา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: